29.4.09

Falsos mitos sobre a nova gripe. O valor dunha palabra.


Ten que vir un "bicho" dunhas micras de tamaño para facerme volver escribir no blog. E a cousa non é para menos. Os que traballamos no sector porcino, vemos o noso futuro cercano en perigo por culpa do afán sensacionalista dalgun xornalista. Hoxe saiu unha recomendación da Comisión europea que lle da un nome mais correcto á enfermidade: a nova gripe.

Estes dias tiven oportunidade de conversar con epidemiólogos, virólogos e algun que outro profesional moi cualificado e estas son algunhas das conclusións as que chegamos (para nada definitivas):

  1. A nova gripe non ten que ver co porco. A unica relación do porco coa nova gripe, é que se supón que alí se produciu o fenomeno de conxugación por cohabitación: duas cepas do mesmo virus deron lugar a unha cepa nova con capacidade infectiva : H1N1
  2. Non existen contaxios masivos animal-humano. Posiblemente existiron alguns casos iniciais de "inoculación forzada" e dende ahí a súa expansión debese a interaccións persoa-persoa. Non hai ningún perigo en convivir con porcos, nin en comelos.
  3. O nome correcto da enfermidade e "Nova Gripe" causado polo Influenzavirus tipo A H1N1, segundo recomenda a comisión europea.
  4. A problemática é distinta á da enfirmade causada por H5N1. O antigo virus, non se contaxiaba persoa persoa e era moito mais virulento.
Non dubido que seguiremos topando incorreccións na información que recibamos, e que se aclararán todalas dubidas que hoxe temos sobre a enfermidade co tempo. Polo momento, esto é o que eu penso e coma tal, contolle.

1 comentario:

jose©®em dijo...

Voy a comentar en castellano, que si me pongo con el gallego, puedo desencadenar una guerra lingüística.
Esta gripe nos la están vendiendo los laboratorios muy bien.
Es una cepa nueva de la gripe de los últimos años, solo que afecta a gente mas mayor que otras (hasta 30 y tantos).
La vacuna que se está distribuyendo es la misma que en años anteriores, y el miedo que hay es el posible aumento de las bajas por enfermedad (hasta un 50% de la población activa).
Pero en gente sin problemas respiratorios o similares, el efecto es el de una gripe normal, con su fiebre, sus dolores, etc. pero que tiene un período de incubación mas largo hasta que aparecen los síntomas, lo que hace que las oportunidades de contagiar a alguien sean bastante mayores.
Todo esto me lo ha contado una amiga, médico de familia, que está trabajando en urgencias de un gran hospital público.
Así que tranquilidad y a vacunarse los que se hayan vacunado anteriormente o tengan algún riesgo añadido.
Consulte a su médico.