29.4.09

Falsos mitos sobre a nova gripe. O valor dunha palabra.


Ten que vir un "bicho" dunhas micras de tamaño para facerme volver escribir no blog. E a cousa non é para menos. Os que traballamos no sector porcino, vemos o noso futuro cercano en perigo por culpa do afán sensacionalista dalgun xornalista. Hoxe saiu unha recomendación da Comisión europea que lle da un nome mais correcto á enfermidade: a nova gripe.

Estes dias tiven oportunidade de conversar con epidemiólogos, virólogos e algun que outro profesional moi cualificado e estas son algunhas das conclusións as que chegamos (para nada definitivas):

  1. A nova gripe non ten que ver co porco. A unica relación do porco coa nova gripe, é que se supón que alí se produciu o fenomeno de conxugación por cohabitación: duas cepas do mesmo virus deron lugar a unha cepa nova con capacidade infectiva : H1N1
  2. Non existen contaxios masivos animal-humano. Posiblemente existiron alguns casos iniciais de "inoculación forzada" e dende ahí a súa expansión debese a interaccións persoa-persoa. Non hai ningún perigo en convivir con porcos, nin en comelos.
  3. O nome correcto da enfermidade e "Nova Gripe" causado polo Influenzavirus tipo A H1N1, segundo recomenda a comisión europea.
  4. A problemática é distinta á da enfirmade causada por H5N1. O antigo virus, non se contaxiaba persoa persoa e era moito mais virulento.
Non dubido que seguiremos topando incorreccións na información que recibamos, e que se aclararán todalas dubidas que hoxe temos sobre a enfermidade co tempo. Polo momento, esto é o que eu penso e coma tal, contolle.

1.4.09

La guerra ha terminado

Fai 70 anos, o xeneral Francisco Franco anunciaba o fin da guerra. Moitos estaban esperando con ansia que se rematara o conflicto. O que non sabían e que a represión ia continuar durante unha boa tempada.